top of page

NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU SKLA

1. Úvod

Sklo dodávané našou spoločnosťou spĺňa všetky požiadavky súčasnej modernej architektúry na účelnosť a dizajn. Aj keď je sklo veľmi trvanlivý a ľahko udržiavateľný materiál, je nutné venovať mu určitú starostlivosť. Pre zachovanie jeho dlhodobej atraktívnosti a funkčnosti je nevyhnutné primerané a šetrné zaobchádzanie a vhodná údržba .

2. Hlavné zásady bezpečného používania sklenených výrobkov

Napriek tomu, že je sklo veľmi tvrdý materiál, je potrebné pri jeho používaní dbať na zvýšenú opatrnosť. Platí to aj v prípade použitia tepelne tvrdených bezpečnostných skiel (ESG) alebo lepených bezpečnostných skiel (VSG). Na mechanické poškodenie sú náchylné predovšetkým nechránené hrany. Je nutné zabrániť kontaktu hlavne s kovovými predmetmi, prípadne s iným sklom, ktoré by mohli spôsobiť jeho poškodenie alebo rozbitie . Taktiež nie je dovolené dodatočne mechanicky zaťažovať samotné sklo ako aj všetky ostatné súčasti výrobku bez konzultácie s dodávateľom . Ak sú súčasťou dodávky aj kovové alebo plastové diely (pánty, madlá, úchyty), dodávateľ neodporúča akokoľvek do nich zasahovať alebo ich demontovať. V okolí skiel nie je vhodné vykonávať činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť k náhlemu prehriatiu alebo ochladeniu ich povrchu.

3. Čistenie povrchu číreho skla typu float

Vo všeobecnosti sú na čistenie vhodné všetky neutrálne, prípadne mierne zásadité neagresívne prípravky určené na údržbu skiel. V žiadnom prípade nie je dovolené používať produkty obsahujúce silne zásadité zlúčeniny alebo prípravky s obsahom silných kyselín - zvlášť nevhodná je kyselina fluorovodíková a jej deriváty. Tieto čističe naleptávajú povrch skla a spôsobujú nenapraviteľné poškodenie. Odporúčame pred použitím sledovať návod na použitie zvoleného prípravku. Abrazívne čistiace prostriedky - rôzne prášky, pasty, oceľová vata, drsné tkaniny - sú taktiež nevhodné. Používanie oceľových planžiet a podobných nástrojov s ostrými a tvrdými hranami, môže zanechať jemné stopy na povrchu. Takéto poškodenie spôsobuje rýchlejšie zanášanie skla nečistotami a vodným kameňom.

Vyššie uvedené zásady platia aj pre ošetrovanie ostatných súčastí sklenených výrobkov, ako sú rôzne tesniace profily, pánty, úchyty, závesy, madlá, kľučky a pod.

4. Čistenie skla s ochrannou vrstvou proti vodnému kameňu – ClearShield

ClearShield je špeciálny ochranný film na báze nanopolymérov, ktorý vyplní všetky mikropóry na povrchu skla, a tým zvyšuje jeho vodeodpudivosť. Voda potom po skle lepšie steká, zanecháva na povrchu oveľa menej kvapiek a zabraňuje usadzovaniu nečistôt, minerálnych usadenín, baktérií. Čistenie síce úplne neodpadá, ale je jednoduchšie a menej časovo náročné. Ušetríte čas, peniaze za chémiu a prispejete k ochrane životného prostredia. Pri pravidelnej dennej údržbe postačí opláchnutie teplou vodou a následné zotretie gumenou stierkou. Pri silnejšom znečistení je možné použiť slabý roztok saponátu a vody, prípadne bežne dostupný prípravok na čistenie skiel. Platí tá istá zásada ako pri čistení štandardných skiel - nepoužívať žiadne agresívne prostriedky. Ak chcete predĺžiť životnosť ochrannej vrstvy na maximum, odporúčame používať špeciálne vyvinutý prípravok pre tento systém - CleanAll.

Viac o prípravkoch ClearShield sa dozviete v našom blogu

5. Ošetrovanie skla s digitálnou potlačou a skla s nástrekom vo farbe RAL

Povrch týchto skiel je rovnaký ako pri štandardnom čírom skle, platia teda rovnaké zásady jeho ošetrovania - používať bežné prípravky na čistenie skla, nepoužívať abrazívne prostriedky. Pri inštalácii skla v blízkosti zdrojov tepla s otvoreným plameňom (napr. plynové varné dosky), je nevyhnutné zabrániť priamemu kontaktu s jeho povrchom. Taktiež je neprípustné aby sklo a zvlášť jeho hrany prišli do kontaktu s akýmikoľvek prípravkami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá na báze toluénu, acetónu a pod. a ďalej prípravky obsahujúce kyseliny, vrátane sanitárnych acidických silikónových tmelov. V opačnom prípade môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu farebného nástreku alebo k znehodnoteniu potlače.

6. Údržba povrchovo leptaného skla typu Satin

Tento typ skiel odporúčame umývať iba čistou teplou vodou. V prípade väčšieho znečistenia je možné použiť malé množstvo saponátu, ale len v takom množstve, aby veľmi nepenil. Sklo je nutné umyť po celej ploche aj v prípade, že znečistenie je len lokálne. V opačnom prípade sa na ňom vytvoria mapy. Čistenie prevádzame krúživými pohybmi vlhkou jemnou utierkou s použitím minimálneho množstva vody. Povrch následne necháme prirodzene vyschnúť. Pre hladkú stranu skla platia zásady ako pri čírom skle typu float.

7. Záverečné ustanovenia

Pri dodržiavaní uvedených zásad je možné dosiahnuť dlhodobé bezproblémové používanie našich výrobkov. Ich nedodržiavanie môže byť naopak zdrojom mnohých problémov a v neposlednom rade taktiež dôvodom neuznania prípadných reklamácií.


V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať.

V Martine, 01.11.2016
Mgr. Matej Polonec, konateľ spoločnosti 

(posledná aktualizácia 01.01.2018)

bottom of page